وب سایت مبل ترنج

شماره تماس ۰۵۱-۳۸۴۳۰۱۴۳
آدرس نمایشگاه شعبه ۱ : مشهد، نبش سناباد ۵۲ تلفن ۴۲۴۰ ۸۴۲ ۳ - ۰۵۱
شعبه ۲ ( موزه مبل ترنج ) : مشهد، نبش سناباد ۵۱ تلفن ۰۱۴۳ ۸۴۳ ۳ - ۰۵۱
شعبه ۳ : مشهد، نبش سناباد ۴۷ تلفن ۰۱۳۵ ۸۴۴ ۳ - ۰۵۱
شعبه ۴ : مشهد، نبش سناباد ۴۳ تلفن ۳۱۰۰ ۸۴۳ ۳ - ۰۵۱

ساعات کاری همه روزه از ساعت ۹ صبح تا ۱۳:۳۰ و بعد از ظهر از ۱۷ تا ۲۲:۳۰
روزهای تعطیل بعد از ظهر از ۱۷ تا ۲۲:۳۰